TIN TIÊU ĐIỂM

Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám 1945 lịch sử
Ngày đăng 18/08/2022 | 17:08  | View count: 75

Trong những ngày thu tháng Tám này, mọi đường phố của Thủ đô rợp bóng cờ hoa, ngập tràn không khí chào mừng ngày Lễ trọng đại của đất nước - kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 77 năm trước (1945-2022), dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

      Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của nghệ thuật biết giành lấy thời cơ cách mạng; của năng lực tổ chức và phát động sức mạnh vô địch của nhân dân, quyết đem sức ta mà giải phóng cho ta.

      Phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, toàn thể Nhân dân ta một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, kiên định mục tiêu cách mạng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, viết tiếp những trang sử vẻ vang, giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. 

      Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với cả nước, 77 năm qua, toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân huyện Phú Xuyên đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào sự thắng lợi chung của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như công cuộc đổi mới hiện nay. Bày tỏ suy nghĩ về sự thành công của Cách mạng Tháng Tám và sự lãnh đạo của Đảng trong 77 năm qua, đồng chí Vũ Đăng Khen - Đảng viên 57 năm tuổi đảng ở Đảng bộ xã Phúc Tiến chia sẻ: “Cách mạng Tháng Tám là một trong những bước ngoặt của lịch sử, chỉ trong thời gian ngắn chúng ta đã nổi dậy giành chính quyền và Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945. Từ đó, nhân dân chúng ta đã làm chủ được vận mệnh của mình. 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội đời sống nhân dân đã có bước phát triển vượt bậc, từng bước được nâng cao”.

      Với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, kinh tế trong huyện đã có nhiều bước phát triển. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện những năm gần đây bình quân đạt từ 7% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 55 triệu đồng. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác quốc phòng được bảo đảm, ANCT-TTATXH được giữ vững. Toàn huyện tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là phát triển KT-XH và tiếp tục khống chế dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng, không để dịch bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Diện mạo Phú Xuyên có nhiều thay đổi, khởi sắc

      Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với điểm tựa 77 năm qua, cùng truyền thống của quê hương Phú Xuyên anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vững vàng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện