TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng 15/09/2022 | 15:45  | View count: 92

Sáng 15/9.2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

      Hội nghị được kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu của Huyện có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên

      Báo cáo của Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua. Về công tác cải cách TTHC, trong năm 2021 và 8 tháng năm 2022 đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã thống kê, rà soát (đạt tỉ lệ 10%) tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định kinh doanh và phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5187 TTHC trên 100 lĩnh vực (chiếm 13,47%), qua đó giúp giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

      Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh từng bước được đưa vào vận hành. Đến nay, đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh; giúp Chính phủ đánh giá nỗ lực cải cách của từng bộ, ngành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực hiện.

      Về đổi mới thực hiện TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56/63 tỉnh thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC duy nhất. Nhiều địa phương đã thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu cầu số hóa và đã có những kết quả bước đầu.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành phố Hà Nội

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính mà TP đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là TP Hà Nội tập trung đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo hướng: “Cấp nào sát cơ sở, sát Nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc trung gian, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính”.Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh: Quan điểm cải cách hành chính của TP Hà Nội là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh:Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị