TIn tức liên quan

Thường trực HĐND huyện giao ban thường kỳ tháng 2 năm 2019

Chiều ngày 5/3; đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giao ban thường kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 2/2019. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, 2 Ban HĐND huyện tháng 2 năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019 và Kế hoạch khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2019.

      Trong tháng 2, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện đã thực hiện các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Theo đó, trong tháng 2 Thường trực HĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; Khảo sát đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch giao quân năm 2019, thực hiện kế hoạch tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019; Kế hoạch đảm bảo ANTT trước trong và sau tết Nguyên đán kỷ hợi 2019; xây dựng Kế hoạch khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2019 và làm tốt các hoạt động khác theo quy định…

      Cũng tại hội nghị giao ban, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Trong đó, tập trung công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm HĐND huyện; khảo sát công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổ chức làm việc với UBND huyện về kinh phí sự nghiệp, kinh phí xây dựng NTM, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; đặc biệt là tổ chức buổi làm việc giữa TT HĐND huyện với Đoàn đại biểu Quốc Hội, Tổ đại biểu HĐND thành phố để trao đổi về chương trình hoạt động của Tổ đại biểu tại địa phương trong năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao./. 

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT huyện