TIn tức liên quan

Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 3.2020

Chiều ngày 05.3.2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, TT tháng 3.2020. Đồng chí Trần Công Thành - UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

      Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Hội - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thành viên 2 ban HĐND huyện, các đồng chí chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND trong tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3. 2020. Trong tháng 2.2020, Thường trực HĐND, 2 ban HĐND huyện đã phối hợp tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; Khảo sát, đôn đốc các đơn vị chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giao quân, sản xuất vụ xuân 2020 trong khung thời vụ và thực hiện tết trồng cây theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 Đoàn khảo sát về công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế huyện, 1 số đơn vị xã, thị trấn. Qua khảo sát các đơn vị đã thực hiện nghiệm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện; làm tốt công tác tuyên truyền, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Cũng trong tháng 2.2020, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức sáp nhập 2 xã Thụy Phú, Văn Nhân thành xã Nam Tiến và thực hiện hiệu quả 1 số chức năng, quyền hạn của HĐND huyện theo quy định.

      Trên cơ sở báo cáo, kết quả hoạt động HĐND huyện, các xã, TT, tại hội nghị thường trực HĐND 1 số xã đã có ý kiến nhằm trao đổi, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, công tác vệ sinh mội trường…… qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo ANTT ở địa phương.

      Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.2020, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đề nghị HĐND huyện, các xã, thị trấn chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đồng theo kế hoạch; phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ cơ sở, hoàn thành trước ngày 15.3.2020, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn; Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; Phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.