TIn tức liên quan

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Phú Xuyên khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 3.6.2020, Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức kỳ họp không thường kỳ (kỳ họp thứ 14) HĐND huyện khóa 19, để thực hiện việc thông qua Điều chỉnh chủ trương đầu tư công năm 2020; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của Luật.

      Dự kỳ họp có đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Công Thành - UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Công - UVBTV - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa 19.

      Tại kỳ họp, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông qua Quyết định số 1071 ngày 16.3.2020 của UBND Thành phố về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH và hưởng chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị đinh 108 và 113 của Chính phủ; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Chí Quân; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông, bà đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa 19 đối với ông Nguyễn Chí Quân và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Kỳ họp cũng đã nghe thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Lê Thanh Hải - nguyên trưởng phòng Nội vụ huyện do được điều động, chuyển vị trí công tác khác. Đồng thời, nghe thông qua Tờ trình, bầu bổ sung và Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lại Đỗ Quyên - HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện và đồng chí Vũ văn Hữu - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện.

      Cũng tại kỳ họp không thường kỳ - kỳ họp thứ 14 HĐND huyện, các đại biểu đã được nghe thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội và biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non xã Phú yên; Nghị quyết về việc điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Trong đó, quyết nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trường mầm non xã Phú Yên lên mức tổng đầu từ là hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, có bổ bổ sung nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích thực hiện án. Nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất. Thời gian thực hiện năm 2016 đến năm 2020.

      Các nội dung tại kỳ họp không thường kỳ - kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.