TIn tức liên quan

Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 12/12/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hội - Phó Chủ tich HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện, Chi cục thi hành án dân sự báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra năm 2020; kết quả thực hiện thi hành pháp luật trên địa bàn huyện;

      Trong năm 2020, Huyện đã ban hành nhiều văn bản, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết  đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy còn 1 số tồn tại nhất định song cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Với những giải pháp và sự vào cuộc tích cực của các ngành, cơ quan chức năng nhiều vụ việc phức tạp đã từng bước được tháo gỡ, giải quyết.

      Trong năm 2020, với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan thực hiện thi hành pháp luật trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn ANCT, TTATXH ở địa phương. Trong năm, lực lượng Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Viện kiểm sát nhân dân huyện đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự. 

      Trong năm 2020, công tác xét xử của Toà án đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xét xử án hình sự thời gian qua luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; mức hình phạt được áp dụng nghiêm khắc, quá trình xét xử bám sát quy trình tố tụng, kết quả xét xử chủ yếu dựa trên quá trình tranh tụng tại phiên tòa... nên không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Quá trình giải quyết đối với án Dân sự, Kinh doanh thương mại và án Hôn nhân gia đình, Tòa án đã Hòa giải thành và Công nhận thỏa thuận, thuyết phục đương sự rút đơn khởi kiện 263 vụ... chiếm tỷ lệ 72% trên tổng số án Dân sự, Hôn nhân gia đình và Kinh doanh thương mại đã giải quyết. Tỷ lệ án phải đưa ra xét xử chỉ chiếm 20% án đã thụ lý thuộc thể loại này, từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, tiền của cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Chi Cục thi hành án Dân sự đã tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các mặt công tác. Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.  Phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Chi cục đã phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

      Sau khi nghe thông qua các nội dung trong báo cáo cũng như các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội và đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nguyễn Tùng Lâm đề nghị các cơ quan bổ sung 1 số nội dung vào báo cáo. Đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.