TIn tức liên quan

Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn Quý IV năm 2020

Chiều ngày 01/02; Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý IV năm 2020; triển khai công tác quý I năm 2021. Đồng chí Trần Công Thành - UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

      Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thành viên 2 ban HĐND huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND trong quý IV năm 2020; nhiệm vụ công tác quý I năm 2021. Trong quý IV năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp không thường kỳ (Kỳ họp thứ 17) HĐND huyện để phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án  đầu tư công của huyện; điều chỉnh, điều hòa vốn một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của Luật. HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết. Trong quý IV năm 2020, TT HĐND huyện cũng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện khóa 19 đảm bảo đúng luật, được các ngành, UBND các xã, thị trấn và cử tri trong huyện đánh giá cao. Tại Kỳ họp đã thông qua 9 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND huyện với cử tri 27 xã, thị trấn. Hoạt động khảo sát, giám sát được TT HĐND huyện tăng cường. Trong Quý IV năm 2020, TT HĐND huyện đã tổ chức đoàn khảo sát về công tác vệ sinh môi trường, công tác vệ sinh ATTP, cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện, phục vụ phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18. Bên cạnh đó, TT HĐND huyện cũng đã thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân và một số hoạt động khác.

      Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2021, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đề nghị HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đã xây dựng trong năm 2021; thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức tiếp công dân theo quy định; giải quyết đơn thư khiếu của công dân ngay từ cơ sở. Trước mắt cần tích cực chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau tết về công tác tuyển quân, đảm bảo ANTT; thực hiện kế hoạch trồng cây, sản xuất vụ xuân năm 2021. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác trong việc chủ động khai báo ý tế; góp phần phòng ngừa, và ngăn chặn dịch bệnh chống dịch Covid-19./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện