TIn tức liên quan

Tổng kết hoạt động HĐND huyện Phú Xuyên khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 10/3/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Dự hội nghị có đại diện các ban HĐND Thành phố; đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Công Thành - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện; các đồng chí Ủy viên UBND, đại biểu HĐND huyện khóa 19. Đại biểu xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự phản ánh kết quả hoạt động HĐND các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong nhiệm kỳ Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 18 kỳ họp (trong đó: 11 kỳ họp thường kỳ, 07 kỳ họp không thường kỳ). Qua đó, đã ban hành 114 nghị quyết (trong đó có 42 nghị quyết thường kỳ, 35 nghị quyết chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn….Điều đáng nói là chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao về chất lượng; công tác điều hành kỳ họp được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường; Tăng thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Diễn biến của kỳ họp đã được truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, nắm bắt.

      Công tác giám sát có nhiều đổi mới về phạm vi và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
      Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề về việc xây dụng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cở sở trên địa bàn huyện; Giám sát chuyên đề về công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu trên địa bàn huyện; Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện ; Giám sát chuyên đề về hoạt động của HĐND và công tác tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên từ năm 2016 đến nay.  

      Trong nhiệm kỳ, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tiến hành khảo sát, giám sát 33 cuộc tại 09 cơ quan, đơn vị và tất cả 27 xã, thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu, chi tại các trường học; Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Việc thực hiện chính sách bảo trợ cho các đối tượng bảo trợ trên địa bàn xã, thị trấn; Khảo sát kế hoạch lập dự án đầu tư công.

      HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt trong tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và tiếp công dân để nắm bắt các vấn đề nổi cộm, cử tri quan tâm, kiến nghị. HĐND huyện duy trì giao ban hằng tháng với HĐND các xã, thị trấn, các tổ đại biểu HĐND huyện, nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò của HĐND, người đại biểu dân cử.

      Có thể khẳng định những kết quả và sự đổi mới trong hoạt động của HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện; đồng thời là tiền đề để HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy sức dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân và khẳng định được vị trí, vai trò của HĐND, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả hoạt động cũng như những đóng góp tích cực của HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Song hoạt động của HĐND huyện còn 1 số hạn chế, đồng chí đề nghị HĐND huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; hoạt động giám sát, khảo sát; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Tại hội nghị tổng kết, 29 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động HĐND các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 được UBND huyện khen thưởng./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.