TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội Hội Nông dân xã Tân Dân
Ngày đăng 07/02/2018 | 16:14  | View count: 940

Trong 2 ngày 5-6/2/2018, Hội Nông dân xã Tân Dân đã tiến hành Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2018-2023.

      Trong nhiệm kỳ Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên được 38 buổi với hơn 4.500 lượt hội viên tham dự. Hội kết nạp được 330 hội viên, đạt 126,6% chỉ tiêu giao, bình quân quỹ hội đạt 242.000đồng/hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội quan tâm, trú trọng trong nhiệm kỳ luôn được hội tiến hành kiểm tra tới các chi, tổ hội thường xuyên và đột xuất.

       Bên cạnh đó, Hội duy trì 4 câu lạc bộ và phát triển mới 5 CLB,  hiện toàn xã có 9 CLB gồm CLB “Hộ nông dân SXKD giỏi”, CLB “Nam nông dân không sinh con thứ 3”, CLB bóng chuyền hơi. Các phong trào luôn được Hội quan tâm trú trọng đặc biệt là phong trào SXKD giỏi, trong nhiệm kỳ hội phát động tới 100% cán bộ, hội viên thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, sau phát động có 2.813 hộ hội viên tham gia đăng ký Hộ SXKD giỏi, cuối năm bình xét được 2.535 Hộ đạt Hộ SXKD giỏi 4 cấp trong đó cấp thành phố 02 hộ, cấp huyện 68 hộ, cấp cơ sở 2.465 hộ. Ngoài ra Hội còn đứng ra tín chấp với các Ngân hàng tạo vốn cho hội viên phát triển sản xuất.

       Đặc biệt Hội còn tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới và đã được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Hội viên và nhân dân trong xã đã hiến đất nông nghiệp được 361.000m3 để làm thủy lợi nội đồng, và 7 tỷ 350 triệu để làm đường làng, ngõ xóm…

       Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Hội Nông dân xã Tân Dân đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Đảng ủy viên, chủ tịch HND xã khóa VI tiếp tục được tái cử chủ tịch HND xã Tân Dân khóa VII. Và bầu đoàn Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu HND huyện khóa X gồm 5 đồng chí./.

CTV: Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên