TIN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Nam Triều tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày đăng 16/03/2018 | 08:37  | View count: 1567

Trong 2 ngày 13,14. 3. 2018, xã Nam Triểu đã tổ chức thành công đại hội Hội nông dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

      Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên Nông dân xã Nam Triều đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nét nổi bật là Hội đã triển khai thực hiện quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật mạ khay cấy máy vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị canh tác. Hiện toàn xã có 42 máy cấy và 8 máy gặt đập liên hoàn, đảm bảo diện tích cấy máy và thu hoạch cho nhân dân trong xã. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ trong xã được duy trì và phát triển, như nghề cơ khí, dịch vụ vật liệu và sản xuất gạch ép, may túi, đan lưới ….vv tạo việc làm cho hơn 2000 lao động trong xã. Trong nhiệm kỳ qua, toàn xã đã có 3.870 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 2.411 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp,  trong đó cấp TP là 6 lượt hộ, cấp huyện 43 lượt hộ, cấp cơ sở  có 2411 lượt hộ. Hiện số hộ hội viên nông dân có mức sống khá và giàu chiếm tỷ lệ 56 %. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp đỡ được 18 hộ nông dân thoát nghèo.

       Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có hiệu quả, Hội nông dân xã đã tổ chức tốt các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân. Duy trì 3 tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện, giúp trên 2.000 lượt hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Với tổng dư nợ là trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn kết hợp với HTX nông nghiệp hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ, cung ứng được 71 tấn phân trả chậm cho bà con nông dân; Phối hợp tổ chức được 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

       Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Nam Triều còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong tham gia xây dựng NTM, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dưng các công trình phúc lợi ở địa phương; Tích cực tham gia các cuộc vận động do các cấp phát động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

       Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, cán bộ, hội viên nông dân xã Nam Triều quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

       Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Nam Triều đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 đồng chí. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện trong thời gian tới.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT&TT huyện.