TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2018
Ngày đăng 29/03/2018 | 11:16  | View count: 455

Sáng ngày 27/3/2018, UBND – UBMTTQ xã Hồng Thái tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

      Dự hội nghị có đồng chí các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và  125 đại biểu nhân dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị.

       Tại hội nghị  đã  thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 và chương trình hành động năm 2018. Báo cáo nêu rõ, năm 2017 UBND – Ban chỉ đạo đã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó lấy địa bàn dân cư để tập trung triển khai có chiều sâu và hướng cuộc vận động vào việc tăng cường khối đoàn kết, lấy sức dân chăm lo cuộc sống của dân, giải quyết những vấn đề thiết thực về dân sinh, dân chủ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Kết quả, năm 2017 việc tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" đạt kết quả tốt, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Đạt chuẩn Nông Thôn Mới,  xây dựng gia đình văn hóa, làng  văn hóa , đơn vị văn hóa được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2017 là 92%, nếp sống văn  minh trong việc cưới, việc tang, công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn và các công tác khác được triển khai thực hiện tốt…

       Về chương trình hành động năm 2018, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 nội dung  cuộc vận động   “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới – đô thị văn minh”. Nhằm nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống, ứng xử, giao tiếp của cộng đồng dân cư.  và 3 chỉ tiêu đăng ký các danh hiệu văn hóa cơ bản cần tập trung thực hiện trong năm, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

       Tại hội nghị đã có 3 ý kiến phát biểu đóng góp cho bản báo cáo và Chương trình hành động năm 2018 về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tham gia giữ gìn trật tự và văn minh đô thị; nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa, làng văn hóa đơn vị văn hóa…

Nguyễn Thị Sơn