TIN XÃ - THỊ TRẤN

Mặt trận Tổ quốc xã Phúc tiến đi đầu trong tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng 14/08/2018 | 10:02  | View count: 225

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Phúc Tiến đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

      Xã Phúc Tiến nằm ở phía đông nam huyện Phú Xuyên cách trung tâm huyện 1,5 km, có đường quốc lộ 1A, đường cao tốc Pháp vân-Cầu Giẽ, đường sắt Bắc Nam và đường tỉnh lộ 428 chạy qua. Với tổng diện tích đất tự nhiên 726,8 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 525,3 ha. Toàn xã có 3.284 hộ và 8.722 khẩu sống tập trung ở 05 thôn với 10 dòng họ, 02 tôn giáo (đạo phật và thiên chúa giáo). Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn Minh’’ diện mạo của xã Phúc Tiến đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.. đã tạo lòng tin phấn khởi của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thấy được hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

      Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực xây dựng quê hương. MTTQ xã đã hướng dẫn các Ban công tác mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể. Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ xã  tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền xã tổ chức triển khai tới các ngành, đoàn thể, Trưởng ban công tác Mặt trận trong xã nhằm tạo sự thống nhất thực hiện. Qua đó phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ phong trào chung sức xây dựng NTM, nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó tự nguyện đóng góp tiền của, công sức cho xây dựng NTM. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Thành phố, của huyện Phú Xuyên, đến nay xã đã tích cực huy động nguồn lực của địa phương với số tiền trên 60 tỷ đồng xây dựng NTM thực hiện xây dựng các công trình giao thông, các công trình phúc lợi. Trong quá trình thực hiện đề án xây dựng NTM đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân địa phương, các công trình phúc lợi được đầu tư cải tạo nâng cấp, nhất là hệ thống giao thông đường liên thôn, đường làng, ngõ xóm. Đến nay, xã đã cải tạo, nâng cấp 4,6 km đường liên thôn, 26,7 km đường xóm, 14,14 km đường giao thông nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi theo tiêu chuẩn NTM, đạt 90% kế hoạch đề ra. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, tích cực cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay; các nguồn hỗ trợ từ vận động ủng hộ quỹ nghèo bình quân hàng năm đạt 26 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa 27/7/2018 số tiền 26 triệu đồng để hỗ trợ xây, sửa nhà cho các hộ chính sách, các hộ nghèo hàng 100 triệu đồng; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 93 hộ = 2,83% (theo tiêu chí nghèo đa chiều mới). Cùng với phát triển kinh tế, MTTQ xã còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hằng năm, MTTQ xã Hướng dẫn các khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm, bàn xây dựng đời sống văn hoá; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện quy ước thôn, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…Dịp 18/11 tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, thông qua các lễ hội truyền thống vận động nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phấn đấu nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa.          Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã động viên khuyến khích các người con xa quê thành đạt hướng về xây dựng quê hương. Ngoài ra, xã còn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từ đó nhận thức của bà con nhân dân trong các khu dân cư được nâng cao. Có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% thôn đạt làng văn hóa. Từ một xã khó khăn, nay trở thành xã tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Xuyên. Năm 2017 xã Phúc tiến đã được Thành phố Hà nội công nhận xã chuẩn nông thôn mới..

 

      Với những đóng góp cho sự phát triển chung của xã Phúc Tiến trong xây dựng nông thôn mới, nhiều năm tập thể Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc tiến đều các cấp khen thưởng; Nhiệm kỳ 2015- 2017 và năm 2018, được Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà nội tặng Bằng khen; năm 2017 được UBND huyện tặng giấy khen…Trong phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ xã luôn hướng về cơ sở, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng bảo đảm công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản, phối hợp giám sát tốt việc Rà soát, xây dựng và chi hỗ trợ kinh phí xây, sửa 45 nhà cho Người có công với cách mạng giai đoạn 2013- 2017; hỗ trợ  xây, sửa 05 nhà cho hộ nghèo năm 2017 và 17 nhà cho hộ nghèo năm 2018 …. Đồng chí Vũ Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, khơi dậy và huy động các nguồn lực trong nhân dân, làm cho dân hiểu mục đích xây dựng NTM là lợi ích thiết thực của mỗi người dân góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn xã. 

      Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong xã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết cùng giúp nhau thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương./.

 

Nguyễn Duy Thanh -  Ủy ban MTTQ huyện phú Xuyên