TIN XÃ - THỊ TRẤN

Thành phố về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Tân Dân và xã Quang Trung
Ngày đăng 19/07/2019 | 15:52  | View count: 651

Sáng ngày 17/7; tại xã Tân Dân, Đoàn kiểm tra số 04 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Nội do đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 2 xã là Tân Dân và Quang Trung.

      Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan chức năng huyện và các đồng chí trong BCĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và đại diện hộ gia đình ở 2 xã Tân Dân và Quang Trung.

      Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của 2 xã đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Đối với xã Tân Dân, Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, MTTQ xã đã giám sát các dự án, công trình trên địa bàn như xây mới trạm y tế xã với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng, xây sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ với số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ xã còn phối hợp với chính quyền trong việc bình xét và giám sát đối với kế hoạch giảm nghèo của xã. Về phản biện xã hội, MTTQ đã tổ chức được 5 cuộc giám sát, 2 kỳ họp thường kỳ và 7 hội nghị phản biện ngay từ các khu dân cư. Nội dung chủ yếu về đời sống dân sinh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựngv.v… Đối với xã Quang Trung, việc sơ kết, tổng kết xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện theo đúng quy định. Ngay từ đầu năm, xã đã kiện toàn lại ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động của BCĐ, xây dựng chương trình công tác năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.Thực hiện các nội dung theo pháp lệnh 34, Xã cũng đã công khai các nội dung nhân dân bàn, tham gia ý kiến; những nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp vàcác nội dung nhân dân tham gia ý kiến để chính quyền cấp trên quyết định. Đặc biệt, UBND xã đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại trụ sở UBND, tạo điều kiện cho nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính.Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, xã đã giải quyết được 2.596/2.664 hồ sơ, đạt 97,4% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

      Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm những kết quả mà báo cáo của hai xã đã nêu. Các đại biểu cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở như: vai trò tổ chức của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công tác chỉ đạo triển khai QCDC trong trường học và đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn; việc tổ chức hội nghị QCDC trong khu dân cư,…

      Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Ngọc Triệu–Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của 2 xã trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Để việc xây dựng và thực hiện QCDC tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, Đồng chí Đào Ngọc Triệuđề nghị hai xã cần tiếp tục chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, tồn tại; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm, vai tròcủa cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc; Thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của TW, Thành Phố, Huyện ủy Phú Xuyên; đặc biệt là Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng việc thực hiện dân chủ trong giai đoạn hiện nay; tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận tiện cho người dân; nâng cao hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT huyện