TIN XÃ - THỊ TRẤN

Tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019
Ngày đăng 11/01/2020 | 11:19  | View count: 164

Ngày 9/01/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Công Thành – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

      Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở. Năm 2019, toàn  huyện có 93% tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 77% số làng, khu dân cư, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa; 81% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 18/26 xã đạt và giữ vững danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn Phú Minh giữ vững danh hiệu Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

      Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cơ bản đã đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và đi vào nề nếp. Một số địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa trong nhân dân đóng góp ngày công, tiền bạc trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, tâm linh ở địa phương.

      Việc triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh có nhiều chuyển biến tích cực và được lòng ghép trong các phong trào thi đua và thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội ở địa phương, đơn vị.

      Năm 2020, huyện Phú Xuyên phấn đấu có trên 90% hộ gia đình, trên 65% số làng, khu dân cư, trên 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa trở lên…

      Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí cũng nêu một số định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện năm 2020.

      Nhân dịp này, UBND huyện đã trao bằng công nhận đạt danh hiệu văn hóa cho các làng, tiểu khu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và khen thưởng cho 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTTTT