TIN XÃ - THỊ TRẤN

Thẩm tra, chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà
Ngày đăng 12/03/2020 | 09:55  | View count: 207

Chiều ngày 9/3; Ban chỉ đạo xây dựng nông mới huyện do đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV – Phó CT UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra, chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà.

      Theo báo cáo của lãnh đạo xã: Đến nay, xã Sơn Hà đã đạt 16 tiêu chí và 3 tiêu chí cơ bản đạt. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua xã Sơn Hà đã trú trọng đến công tác tuyên truyền và huy động sự vào cuộc tích cực của cán bộ, nhân dân địa phương. Trong phát triển kinh tế, những năm qua, xã đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển sản xuất gắn với phát triểu Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhân dân trong xã đã duy trì và mở rộng nghề sản xuất làm túi ví da ở thôn Thao Nội và thôn Thao Ngoại; sản xuất đồ gỗ ở thôn Sơn Thanh; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, nhân dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao… Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,71%. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay là gần 165 tỷ đồng. 100% đường giao thông nông thôn và đường nội đồng đã được xây dưng, cứng hóa. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Xã có 3/3 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019; 89,7% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đạt tỷ lệ 88,25 %.

      Tại buổi thẩm tra, chấm điểm xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Hà, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện đã có ý kiến trao đổi, nhằm giúp xã hoàn thiện 1 số nội dung trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

      Phát biểu chỉ đạo buổi thẩm tra, chấm điểm đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh đã ghi nhận những kết quả xây dựng NTM mà xã Sơn Hà đã đạt được. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó CT UBND huyện đề nghị các cơ quan chức năng huyện quan tâm, hướng dẫn xã Sơn Hà tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản, báo cáo về xây dựng NTM; Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng NTM; trú trọng đến việc nâng cao đời sống nông dân, đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển ngành nghề TTCN; Làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dưng, giải quyết đơn thư trên địa bàn, đảm bảo công tác QPAN tại địa phương./.

 

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện