TIN XÃ - THỊ TRẤN

Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện giao dịch tại điểm xã Phú Yên
Ngày đăng 23/03/2020 | 07:58  | View count: 705

Ngày 18/3, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện điểm trực giao dịch tại xã Phú Yên.

      Tại buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng đã thông báo các cơ chế chính sách của Nhà nước đối với các chương trình cho vay và thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với các đối tượng; đồng thời, phục vụ bà con nhân dân trong hoạt động thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi; giúp người dân thực hiện tiết kiệm từ các khoản tiền nhỏ.

      Được biết, tại xã Phú Yên, Ngân hàng chính sách xã hội huyện hiện đang thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, hộ nghèo về nhà ở. Tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn xã đến nay là trên 14,2 tỷ đồng với trên 362 hộ vay ở các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện ủy thác qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội CCB xã.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện giao dịch tại xã Phú Yên

      Cũng tại buổi giao dịch, khi khách hàng lên nhận tiền vay hoặc trả nợ tiền gốc, tiền lãi, Ngân hàng CSXH huyện chủ động phối hợp với các tổ chức xã hội nhận uỷ thác thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu vốn trực tiếp với hộ vay. Thực hiện tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định trong vay vốn, sử dụng vốn trước khi hộ vay nhận tiền vay.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện