TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đảng bộ thị trấn Phú Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/05/2020 | 15:00  | View count: 1285

Trong 2 ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Phú Minh (TTPM) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí trong Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

      Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Phú Minh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả. Phát triển kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, tăng bình quân 18,7%/năm, vượt 8% so với mục tiêu ĐH đề ra. Thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành dự toán được giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung toàn huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 40%, thương mại - dịch vụ chiếm 50%, nông nghiệp chiếm 10%. Trên địa bàn thị trấn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động với đa dạng ngành nghề như: cơ khí, vận tải, sản xuất đồ gỗ, dịch vụ nhà hàng… góp phần tạo việc làm, thu nhập cao cho nhân dân.  Trong sản xuất nông nghiệp, thị trấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả hoạt động của HTX NN ngày càng được nâng cao, quỹ vốn năm 2019 tăng 10,3% so với đầu nhiệm kỳ.

Các Đ/c Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

      Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung triển khai thực hiện. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.Văn hóa xã hộitiếp tục phát triển.Chất lượng giáo dục đào tạo của các nhàtrường ngày càng nâng cao, 100% giáo viên đạt chuẩn, số học sinh khá giỏi, học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng tăng đều hàng năm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả thiết thực, 04/04 tiểu khu, tổ dân phố và 06/06 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện tốt, đạt tỷ lệ 75,4%. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10 hộ năm 2020 đạt 0,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

      Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở, thị trấn hoàn thành sớm việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách theo Đề án số 11 Huyện ủy; hoàn thành công tác sáp nhập 02 tiểu khu trên địa bàn.Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

      Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân TTPM trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị: Đảng bộ TTPM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước đột phá phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ;Thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND…

      Trên tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ TTPM lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện