TIN XÃ - THỊ TRẤN

Hội đồng nhân dân xã Tri Trung tổ chức kỳ họp thứ Mười, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/08/2020 | 17:38  | View count: 568

Trong 2 ngày 31/7 và 1/8/2020, HĐND xã Tri Trung, khoá XXI đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ Mười - đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã. Đồng chí Trần Công Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo kỳ họp.

      Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước 2019; đồng thời xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã; thông báo kết quả của UBMTTQ xã; quyết định Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021 và kiện toàn một số chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

      Theo báo cáo của UBND xã Tri Trung, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành và  nhân dân, tình hình kinh tế -xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 93 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch năm. Vụ xuân, năng suất bình quân đạt trên 188 kg/sào. Vụ mùa, nhân dân gieo cấy 478 mẫu lúa đảm bảo trong khung thời vụ, lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Toàn xã có 67 mô hình kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản. Nhiều mô hình cho thu nhập trên 185 triệu đồng/ ha/ năm. HTX Thuỷ sản Tri Phú hoạt động ổn định.

      Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai. UBND xã đã thực hiện thi công kè 1 số tuyến đường giao thông trọng yếu với trị giá hơn 3 tỷ đồng; cán bộ và nhân dân thôn Trung Lập đã đóng góp xây dựng, tôn tạo công trình văn hoá tâm linh với số tiền xã hội hoá là 849 triệu đồng; xã cũng tiếp tục duy trì, thực hiện xây dựng tuyến đường hoa, tranh tường bích họa, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao đúng kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã được đảm bảo. Xã Tri Trung đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh CoVid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

      Kỳ họp thứ Mười, HĐND xã Tri Trung đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong thực hiện nghị quyết HĐND trên các mặt công tác; tiến hành miễn nhiệm một số chức danh và bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.  Đồng thời, biểu quyết thông qua các nghị quyết nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên