TIN XÃ - THỊ TRẤN

Giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Ngày đăng 11/09/2020 | 16:19  | View count: 195

Giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thắng

      Ngày 10/9/2020, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thắng.

      Qua giám sát cho thấy, việc phân bổ ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã Đại Thắng được UBND xã nghiêm túc thực hiện theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch vận động các loại quỹ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Khi tổ chức các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động và vận động xây dụng quỹ của các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Ban vận động và tổ chức thực hiện, qua đó việc vận động xây dựng quỹ đều đạt kết quả cao. Công tác quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện đúng theo quy