TIN XÃ - THỊ TRẤN

Triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”
Ngày đăng 18/06/2021 | 09:38  | View count: 297

Chiều ngày 17/6/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị họp BCĐ triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UV BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hoá thông tin đã thông qua Quyết định của UBND huyện về thành lập BCĐ cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ; Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, đối tượng dự thi là các thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn. Tiêu chí chẩm điểm dự thi bao gồm: đảm bảo hệ thống chiếu sáng, xây dựng môi trường xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, cảnh quan môi trường đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra dịch bệnh lớn, đảm bảo an ninh trật tự và PCCC. Đối với những đơn vị thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo về xây dựng, giữ gìn VSMT, cảnh quan sẽ có điểm thưởng.

      Trên cơ sở kế hoạch và thông báo phân công nhiệm vụ, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trong các tiêu chí chấm điểm như tiêu chí đảm bảo hệ thống chiếu sáng vì một số thôn hệ thống chiếu sáng chưa được đầu tư đảm bảo, tiêu chí cảnh quan, công tác thu gom rác thải; việc thông tin tuyên truyền, phát động cuộc thi, trao giải kịp thời cho các đơn vị thực hiện tốt để có tính lan toả, khích lệ và thảo luận một số nội dung khác để tổ chức cuộc thi hiệu quả, tránh hình thức, tạo đột phá trong công tác môi trường, cảnh quan.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện nhất là tác động của cuộc thi đối với tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị Phòng VHTT cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện ban hành quy chế cuộc thi, phối hợp với phòng QLĐT tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị viễn thông thu gom dây viễn thông đảm bảo bảo mỹ quan; đồng thời hoàn chỉnh, bổ sung tiêu chí, bảng điểm và một số nội dung cuộc thi cho phù hợp tình hình địa phương. Trung tâm VHTT&TT huyện, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm rõ nội dung cuộc thi và hưởng ứng tham gia./.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện