TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội điểm chi bộ thôn Tư Sản, xã Phú Túc nhiệm kỳ 2022- 2025
Ngày đăng 22/06/2022 | 08:32  | View count: 76

Sáng ngày 19/6, chi bộ thôn Tư Sản, xã Phú Túc tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

      Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã, Chi uỷ chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong phát triển kinh tế, tổng sản phẩm xã hội năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 55triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp chiếm 24%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 59%, thương mại - dịch vụ khác chiếm 17%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; năm 2021, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt trên 92%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,07%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Với sự đoàn kết đồng lòng, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ thôn Tư Sản tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Phấn đấu đến năm 2025 tổng sản phẩm xã hội là hơn 139 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/người/năm, mức tăng trưởng kinh tế từ 7-8% trở lên…

     Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào cấp ủy chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025./.

Thanh Trang- Trung tâm VHTT-TT huyện