TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội điểm Chi bộ thôn Đại Nghiệp xã Tân Dân nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 22/06/2022 | 08:36  | View count: 135

Ngày 19/6/2022, Chi bộ thôn Đại Nghiệp xã Tân Dân đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Tân Dân chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm. Đồng chí Trần Công Thành - UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã về dự và chúc mừng Đại hội.

      Chi bộ thôn Đại Nghiệp có 49 đồng chí đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi ủy chi bộ thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

      Phát huy thế mạnh là thôn có nghề mộc truyền thống, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Đến nay, toàn thôn có 743 hộ thì số hộ khá và giàu là 557 hộ, chiếm 75%; số hộ nghèo còn 03 hộ chiếm 0,4% giảm 02 hộ so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng/người/năm. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị ổn định, Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, trên địa bàn thôn đã triển khai xây dựng một số tuyến đường với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

      Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được chi bộ thực hiện nghiêm túc trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức, cán bộ đảng viên được chú trọng. Hàng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chi ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ thôn Đại Nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện