TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đoàn giám sát số 1 HĐND huyện giám sát phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại xã Nam Phong và Nam Triều
Ngày đăng 29/06/2022 | 16:50  | View count: 155

Ngày 28/6, HĐND huyện đã thành lập 2 đoàn giám sát về tình hình , kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Đoàn giám sát số 1 HĐND huyện do đồng chí Trần Công Thành ,Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Nam Triều và Nam Phong. Cùng đi với đoàn còn có  đại diện Uỷ ban MTTQ, Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và một số phòng  ban chức năng huyện.

          Theo báo cáo của lãnh đạo xã Nam Triều và Nam Phong,  năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022,  Cấp ủy, Chính quyền 2 xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại cơ sở. Cấp ủy, Chính quyền các xã đã chú trọng đến nội dung về phát  triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; triển khai thực hiện tốt nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá, tư tưởng, chính trị lành mạnh.     

Giám sát BCĐ phong trào  “TDĐKXDĐSVH “tại xã Nam Triều

         Thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngay từ đầu năm  BCĐ xã Nam Triều đã triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung của phong trào, đến nay  số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 2 hộ, chiếm tỷ lệ 0,08%. Thực hiện công tác xã hội hoá trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đến nay, xã đã tuyên truyền vận động được trên 526 triệu đồng xây dựng 2 sân bóng mini tại 2 thôn và hệ thống chiếu sáng cho sân bóng. Năm 2021, qua bình xét cuối năm, toàn xã có trên 95% gia đình đạt danh hiêụ gia đình văn hoá, 100% làng, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội được cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, đến nay toàn xã tỷ lệ người qua đời được đưa đi hoả táng đạt trên 74% .

        Phong trào "TD ĐKXDĐSVH" ở xã Nam Phong cũng được triển khai sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Các thiết chế văn hoá, thể thao  được quan tâm, đầu tư phát triển. Công tác xây dựng quy ước thôn, xóm được chỉ đạo hiệu quả. Trong xã đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến nhất là các mô hình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Công tác bảo trợ xã hội, trợ cấp thường xuyên được xã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.  Năm 2021, quá bình xét cuối năm, toàn xã có 97 % gia đình đạt  danh hiệu gia đình văn hoá; Xã giữ vững danh hiệu " Xã đạt chuẩn văn hoá NTM"..

Giám sát BCĐ phong trào  “TDĐKXDĐSVH “tại xã Nam Phong

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, đồng chí Chủ  tịch HĐND huyện Trần Công Thành và đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đã đánh giá cao việc triển  khai thực hiện  hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của 2 xã trong thời gian qua. Để thực hiện hiệu quả phong trào, đồng chí đề nghị xã đẩy mạnh công tác xã hội hoá để xây dựng các thiết chế  văn hoá ở cơ sở ; Tổ chưca các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT làm phong phú  đời sống tính thần cho nhân dân; Gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển ; hình, tiên tiến, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống  văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội để xây dựng quê hương ngày càng phát triển…../.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện