TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đảng uỷ xã Minh Tân tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022
Ngày đăng 29/07/2022 | 08:55  | View count: 366

Ngày 28/7/2022, Đảng uỷ xã Minh Tân đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới các Đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Quốc Anh – UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt Chuyên đề năm 2022: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn nội dung học tập và thực hiện chuyên đề năm 2022 của huyện Phú Xuyên “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trong đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đi sâu phân tích các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác của đội ngũ cán bộ như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước; chống lại các biểu hiện quan liêu; biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì hoang mang, dao động.

Đồng chí Vũ Quốc Anh – UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt Chuyên đề

      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

      Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã Minh Tân nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ đó, cụ thể hóa các nội dung được lĩnh hội vào quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra.

Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, Đảng uỷ xã Minh Tân cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Minh Tân đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc chủ động triển khai các chương trình công tác của Thành uỷ, Huyện uỷ Phú Xuyên cũng được Đảng uỷ quan tâm thực hiện; Đảng bộ cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các hội đoàn thể xã.

      Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên. 2 năm qua, Đảng bộ đã phát triển được 21 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao hàng năm; công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Các hoạt động sinh hoạt Đảng đã phát huy được dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết. Công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng được củng cố. Năm 2021, Đảng bộ xã được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Đại Dương – HUV – Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Nhờ có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, tạo dựng niềm tin trong Đảng, nhân dân; thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt 8,4%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56 triệu đồng/người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, kênh mương nội đồng được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện