TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đảng uỷ xã Phú Túc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, ngày 05/5/2022
Ngày đăng 03/08/2022 | 17:17  | View count: 195

Sáng ngày 2/8, Đảng uỷ xã Phú Túc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới các Đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch MTTQ huyện đã truyền đạt chuyên đề năm 2022 với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cũng tại hội nghị, đồng chí cũng truyền đạt những nội dung cơ bảncủa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố.

      Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022,Đảng uỷ xã Phú Túc đã tổ chức Sơ kết Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

     

      Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ xã đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận được đổi mới, phát huy hiệu quả. Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Cựu Chiến binh và Đại hội Đoàn thanh niên xã, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thành công và đảm bảo theo đúng quy định. Công tác kết nạp đảng viên được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo. 6 tháng đầu năm Đảng bộ xã Phú Túc đã kết nạp được 7/6 đảng viên mới, đạt 116% chỉ tiêu huyện giao.

      Nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ xã Phú Túc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công tác sinh hoạt chi bộ Đảng…Đẩy mạnh thực hiện phát triển KT-XH, giữ vững Quốc phòng- An ninh ở địa phương./.

Thanh Trang – Trung tâm VHTT-TT huyện