TIN XÃ - THỊ TRẤN

Hiệu quả các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 21/11/2022 | 11:10  | View count: 131

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả hoạt động của điểm giao dịch tại xã, thị trấn. Qua đó, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

      Ngày 18/11, tại điểm giao dịch xã Vân Từ, mọi thủ tục vay vốn, trả lãi, gốc đến hạn đều được thực hiện nhanh gọn, giúp người dân tiết giảm thời gian và công sức, bảo đảm an toàn giao dịch. Bên cạnh đó, cán bộ ngân hàng còn tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm bắt nhanh những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi. Trong đó, tập trung tuyên truyền Quyết định 2780 về việc quy định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại NHCSXH thành phố. Cũng tại buổi giao dịch, tổ giao dịch NHCSXH huyện cũng thực hiện thực hiện giao ban với các đoàn thể, tổ TK&VV để nắm bắt tình hình việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tìm giải pháp phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn chính sách tại địa phương.

Đồng chí Giám đốc Ngân hàng chính sách trực tiếp chỉ đạo, giám sát tại điểm giao dịch xã

      Hiện nay tại xã Vân Từ, NHCSXH huyện đang có số dư nợ trên 18,2 tỷ đồng cho 440 hộ hội viên thuộc các tổ tín chấp và vay vốn Hội Phụ nữ, Nông dân và hội CCB xã. Từ nguồn vốn được vay, trong những năm qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện