CÁC XÃ, THỊ TRẤN

XÃ ĐẠI THẮNG

Xã Đại Thắng nằm ở phía trung tây huyện Phú Xuyên. Phía bắc giáp xã Phượng Dực, phía nam và tây nam giáp hai xã Quang Trung và Tân Dân, phía đông giáp xã Văn Tự (huyện Thường Tín), phía tây giáp xã Văn Hoàng. Xã có bốn thôn là Tạ Xá, Văn Hội, Phú Đôi và An Mỹ, trong đó có một thôn công giáo toàn tòng là thôn An Mỹ.

XÃ ĐẠI THẮNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      

Xã Đại Thắng nằm ở phía trung tây huyện Phú Xuyên. Phía bắc giáp xã Phượng Dực, phía nam và tây nam giáp hai xã Quang Trung và Tân Dân, phía đông giáp xã Văn Tự (huyện Thường Tín), phía tây giáp xã Văn Hoàng. Xã có bốn thôn là Tạ Xá, Văn Hội, Phú Đôi và An Mỹ, trong đó có một thôn công giáo toàn tòng là thôn An Mỹ.

 

Trụ sở UBND xã Đại Thắng


 

Ông Nguyến Đức Soát 

Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐND xã    

Ông Phạm Văn Hùng

Huyện ủy viên

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã  

Xã Đại thắng có diện tích tự nhiên là 4,2 km 2 , trong đó diện tích đất canh tác là 300ha. Dân số của xã Đại Thắng hiện nay có 6862 người.

Xã Đại Thắng trước năm 1945 là hai xã: Phú Đôi và Lương Xá. Phú Đôi theo cấu trúc tổ chức “nhất xã nhất thôn”. Còn Lương Xá theo cấu trúc tổ chức “nhất xã tứ thôn” bao gồm Tạ Xá, Văn Hội, An Mỹ và Ngọc Lâu (Ngọc Lâu thuộc xã Quang Trung ngày nay). Năm 1946 xã Phú Lương được thành lập gồm năm thôn là Tạ Xá, Văn Hội, An Mỹ, Ngọc Lâu và Phú Đôi. Năm 1948, do cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Phú Lương sáp nhập với xã Bất Nạo thành xã Quang Trung gốm 8 thôn. Đến năm 1956 sau cải cách ruộng đất, xã Quang Trung được tách ra thành hai xã là xã Đại Thắng và xã Quang Trung. Xã Đại Thắng gồm 4 thôn là Tạ Xá, Văn Hội, Phú Đôi và An Mỹ cho đến ngày nay. Xã có hai tôn giáo là đạo Phật và đạo Thiên chúa. Lương giáo đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo.

Từ ngày thành lập xã Đại Thắng đến nay, sau cải cách ruộng đất, xã Đại Thắng đi vào khôi phục và phát triển kinh tế. Là xã thuần nông, theo chủ trương đường lối của Đảng, xã Đại Thắng từng bước thành lập tổ đổi công, rồi xây dựng hợp tác xã cấp thấp, tiến lên HTX cấp cao toàn xã.

Phát huy thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xã Đại Thắng vừa xây dựng kinh tế, vừa tích cực tham gia đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xã Đại Thắng đã có tổng số 92 liệt sĩ, 21 thương binh, 31 bệnh binh, 27 người bị nhiễm chất độc da cam, 17 Bà mẹ VN anh hùng, 297 người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen các loại. Có những gia đình chỉ có một con độc nhất mà bị hy sinh. Có gia đình có hai liệt sĩ. Có gia đình hai đời (bố và con) là liệt sĩ. Trong số 17 bà mẹ được phong tặng- truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), có trường hợp cả mẹ chồng và cả con dâu đều là Bà mẹ VNAH! Sự hy sinh và những đóng góp to lớn đó đã tô thắm cho những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Đại Thắng!

Là một xã thuần nông, trong kháng chiến chống Pháp xã chỉ có một làng có nghề truyền thống là làng Văn Hội với nghề đan rọ cua, đã bị mai một vì đồng điền trong vùng có hệ thống tưới tiêu tốt, một năm sản xuất hai vụ lúa và một vụ đông, không ngập ngụa mất mùa như ngày xưa nữa nên không còn chỗ đánh rọ cua. Nhưng từ ngày bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ ở Đại Thắng phát triển khá mạnh, trở thành xã đa ngành đa nghề thu hút hàng nghìn lao động có việc làm lúc nông nhàn. Đến nay xã có 2/4 làng được công nhận là làng nghề. Các nghề đang phát triển mạnh như: may màn tuyn, cơ khí, đồ gỗ, dệt lưới trã…và nhiều nghề khác nữa. Vì thế, đời sống nhân dân xã Đại Thắng ngày càng khá giả, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,76%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 26 triệu đồng/năm. Bộ mặt làng quê ở Đại Thắng ngày càng đẹp tươi. Nổi bật nhất là Đại Thắng là một trong 3 xã đầu tiên trong huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

Các di tích lịch sử- văn hóa được bảo tồn, tôn tạo. Xã có một ngôi nhà thờ, có 3 ngôi đình, 3 ngôi chùa. Đình và chùa thôn Phú Đôi đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia năm 1997, đình thôn Tạ Xá và đình thôn Văn Hội được công nhận là Di tích cấp thành phố năm 2011. 4/4 thôn đạt danh hiệu Làng Văn hóa, xã đạt xã chuẩn Văn hóa Nông thôn mới.

Đảng bộ xã Đại Thắng hiện có 176 đảng viên, nhiều năm nay liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Các ngành- đoàn thể đều vững mạnh. Đại hội Đảng bộ xã khóa  XXIV  nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành, đồng chí Nguyễn Đức Soát được bầu chức danh Bí thư Đảng bộ, đồng chí Phạm Văn Hùng làm phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã và Huyện ủy viên khóa 24. Từ năm 2011 đến 2015, qua các phong trào thi đua, xã Đại Thắng đã được Trung ương, Thành phố tặng 8 cờ thi đua xuất sắc và được các cấp tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại. Đại Thắng là xã đứng tốp đầu trong huyện trên tất cả các phong trào thi đua. Đảng bộ và nhân dân xã Đại Thắng đang nỗ lực phấn đấu đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong những năm tiếp theo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, Đại Thắng tiếp tục xây dựng nông thôn mới với mục tiêu phấn đấu đưa quê hương Đại Thắng ngày càng giầu dẹp, văn minh trên con đường đổi mới.