Văn bản chỉ đạo

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 21

Ngày 4/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019.

      Dự hội nghị có đồng chí Đặng Hoài Nam – Phó trưởng Ban Tổ chức thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên khóa XXIV, các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm. 3 tháng đầu năm đa số các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 3.000 tỷ đồng, bằng 105,64% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 85 tỷ đồng, bằng 185,1% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã có 20 xã đạt chuẩn NTM. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; Quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ cháy, tăng 5 vụ so với cùng kỳ, làm 1 người bị chết, tổng thiệt hại 230 triệu đồng.

      Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. 3 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 32 đảng viên mới…

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn 1 số tồn tại như: Việc xử lý vi phạm đê điều, công trình thủy lợi; UBND 1 số xã giải quyết chưa dứt điểm; công tác quản lý và xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa được kiện quyết; vấn đề môi trường rác thải làng nghề chưa được xử lý triệt để, hiệu quả; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo một số vụ việc chưa dứt điểm, chất lượng chưa cao; tiến độ triển khai dự án nước sạch trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra…

      Thưa quí vị và các bạn! Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn ngọc Sơn, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và chỉ ra những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo đưa kinh tế xã hội của huyện phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh… Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 1 số xã, thị trấn cũng kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng huyện hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai 1 số dự án đầu tư công năm 2019, công tác đảm bảo an ninh nông thôn, tình trạng xe chở quá tải trọng lưu thông trên đê sông Hồng, nước sạch, công tác vệ sinh môi trường nông thôn…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Phạm Hải Hoa đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm trong 3 tháng đầu năm của các cấp ủy, chính quyền trong huyện. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện và các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện trong thời gia tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019.

      Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương Thành ủy nói chung và các chỉ thị của Trung ương. Tiếp tục đổi mới về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện. Tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp theo hướng sâu sát cơ sở. Tích cực đối thoại trao đổi thông tin hai chiều giữa cấp ủy chính quyền nhân dân để kịp thời nắm tình hình tháo gỡ tồn tại vướng mắc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra năm 2019. Xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 theo Hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy đảm bảo chất lượng tiến độ quy định.

      Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng chí đề nghị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách trong những tháng còn lại để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2019. Tập trung chỉ đạo phát triển mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển làng nghề và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã xây dựng chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tăng cường công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, xử lý đất theo các quyết định của Thành phố để tạo nguồn thu ngân sách. Tập trung tiến độ liên quan đến giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tiến độ giải ngân.

      Về công tác cải cách hành chính thì sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp, đẩy mạnh về cải cách hành chính đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ gắn với thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan…

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT