Văn bản chỉ đạo

Hội nghị đánh giá Đề án của Thành ủy, Huyện ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách

Ngày 18/11/2020, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá Đề án 21 ngày 16/9/2019 của Thành ủy, Đề án 11 ngày 1/10/2019 Huyện ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

      Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ thực hiện Đề án 11 của Huyện ủy; lãnh đạo Ban tổ chức, Phòng Nội vụ huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Thực hiện Đề án 21 của Thành ủy, Huyện ủy đã ban hành Đề án số 11 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để triển khai thực hiện. Từ thực hiện đề án, Huyện đã chỉ đạo sáp nhập, thành lập xã Nam Tiến; sáp nhập 6 thôn, tiểu khu thành 3 thôn, tiểu khu. Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi thực hiện đề án còn 208 người, giảm 103 người so với trước khi thực hiện. Trong đó, có 14 xã, thị trấn bố trí 7 người đảm nhiệm 10 chức danh; 11 xã, thị trấn bố trí 8 người/10 chức danh; 1 xã bố trí 9 người và 1 xã bố trí 14 người/10 chức danh. Số thôn đã hoàn thành sắp xếp bố trí kiêm nhiệm 2 người/3 chức danh là 133 thôn; 21 thôn chưa hoàn thành việc bố trí, kiêm nhiệm.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đề án như điều lệ, quy định nhiệm kỳ công tác của một số Tổ chức chính trị xã hội; một số thôn, xóm thiếu nguồn cán bộ trẻ để sắp xếp, bố trí… Đồng thời, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện để đảm bảo thời gian thực hiện đề án.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đề nghị các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, khu dân cư để thực hiện sắp xếp, bố trí theo Đề án 21 của Thành ủy xong trong tháng 12/2020; đề nghị BTC Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp với BCĐ thực hiện Đề án, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, vận động cán bộ thuộc diện có thể sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm để thực hiện; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến quán triệt đề án để tạo sự đồng thuận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện