Văn bản chỉ đạo

Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Huyện ủy tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 25/01, Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Huyện ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

      Năm 2020, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy đã tập làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy trên tất cả các mặt công tác Xây dựng Đảng, đóng góp vào những kết quả huyện nhà đạt được. Đặc biệt, đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Là một Đảng bộ đặc thù, trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, Các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng quy định; nội dung sinh hoạt gắn với việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cũng trong năm 2020, Đảng bộ còn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện để các đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn. Kết quả quân loại tổ chức cơ sở đảng và Đảng viện năm 2020, 2/10 Chi bộ, 13/60 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

      Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng Huyện ủy đã khen thưởng cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT