VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Phú Xuyên triển khai khám, lập hồ sơ sức khỏe toàn dân
Ngày đăng 29/03/2017 | 15:04  | View count: 97

Cùng với các địa phương khác trong thánh phố Hà Nội, những ngày vừa qua, UBND huyện và các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân. Bắt đầu từ ngày 1/4/2017, huyện sẽ bắt đầu triển khai khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn huyện. Việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, chủ động bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời giảm chi phí y tế.

       Theo thống kê, hiện dân số toàn huyện có khoảng gần 200.000 người. Một trong những khó khăn trong công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân của huyện đó là tình trạng người dân đi làm ăn xa vắng, trong khi đó, lại có một số lao động ở địa phương khác tới làm ăn, sinh sống trên địa bàn huyện.

       Đồng chí Tiêu Ngọc Chiến – Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện cho biết: “Trung tâm y tế huyện đã được UBND huyện giao nhiệm vụ tổ chức khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân trong huyện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch điều tra đối tượng và đã triển khai tới Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn và kế hoạch khám, lập hồ sơ sức khỏe tòan dân. Trung tâm phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện sẽ thành lập 3 đoàn khám. Mỗi đoàn có 30 cán bộ, y bác sỹ; trong đó có 11 bác sỹ và 19 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của người dân tới khám sẽ được cập nhật hồ sơ quản lý ngay trong ngày

       Việc tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện sẽ được chia thành 6 nhóm đối tượng gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDTX; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội; người cao tuổi, hưu trí; nhóm đối tượng người dân lao động tự do và các đối tượng khác. Người dân tùy thuộc vào từng đối tượng sẽ được các đòan khám tại Trường học, Trạm y tế xã, thị trấn hoặc các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

       UBND huyện giao các cơ quan chức năng huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quá trình tổ chức thực hiện, mục đích, ý nghĩa việc khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân. Các xã, thị trấn đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 30/9/2017 sẽ cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, tổ chức khám sức khỏe lần đầu cho người dân.

       Khi được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ được cấp 1 mã số riêng. Sau này, khi đến khám tại bất kỳ một bệnh viện trong nước, chỉ cần đọc mã số của mình, các bác sỹ sẽ có đầy đủ thông tin về tình hình sức khỏe, tiền sử bệnh, tạo thuận lợi công tác khám chữa bệnh, đồng thời giảm chi phí y tế.

       Khi thông tin về sức khỏe của bệnh nhân thông suốt các tuyến, các bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất dễ dàng và hiệu quả điều trị cao hơn. Sau khi lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, tất cả người dân sẽ được cơ quan y tế của Hà Nội theo dõi sức khỏe trọn đời./.

Hoàng Bích -  Trung tâm VHTT&TT