VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khảo sát Mô hình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí tại huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 02/10/2017 | 11:18  | View count: 208

Chiều ngày 25/9, tại Phòng họp Huyện ủy Phú Xuyên, đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát Mô hình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Phú Xuyên.

       Dự, tiếp đoàn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện phòng Tài nguyên- Môi trường, các tổ chức tôn giáo huyện Phú Xuyên
       Trước khi vào Hội nghị khảo sát Đoàn đã về thăm thực tế mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Xứ đạo Công giáo Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy
       Tại buổi khảo sát, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phòng Tài nguyên, Môi trường và Ban đoàn kết Công giáo huyện đã báo cáo với đoàn khảo sát về kết quả 01 năm triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên, Phòng Tài nguyên, Môi trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;  Kết quả Huyện và các xã thị trấn đã phát động và thực hiện phong trào trồng cây xanh, và thực hiện trồng 43 tuyến đường hoa với diện tích 18.622 m2 hoa mười giờ, hoa sam tạo cảnh quang xanh, sạch đẹp; Kết quả xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở Tôn giáo; Các mô hình cộng đồng Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” điển hình như xã Đại thắng,Tri Thủy, Minh Tân, Quang lãng, Chuyên Mỹ, Hồng minh, Sơn Hà, Thị trấn Phú Xuyên...
       Bám sát Kế hoạch Liên tịch số 44/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 21/6/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, sở Tài nguyên môi trường, các tổ chức Tôn giáo thành phố Hà Nội vê công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn MTTQ, các Tổ chức Tôn giáo các cấp, các khu dân cư tiến hành ký cam kết với cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự về đảm bảo vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địah bàn.
       MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, thực hiện lồng ghép các hoạt động, gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh” phối hợp tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng tôn giáo nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các tín đồ Tôn giáo và các tầng lớp nhân dân như: tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc việt nam; kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở Tôn giáo; các mô hình cộng đồng Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” hướng dẫn cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện các biên pháp bảo vệ môi trường và thích ứng thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, tổ chức cuộc sống.
       Phối hợp giám sát các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động kinh tế văn hóa, xã hội; giải quyết  bức xúc, tồn đọng về môi trường tại địa phương và các hoạt động thiết thực khác. Triển khai kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo …Ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ kênh mương, hệ thống thoát nước, bảo vệ cây xanh.. góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
       Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia các Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường  trên địa bàn huyện, chủ yếu tập trung giám sát về vấn đề ô nhiễm môi trường, các đơn vị, các địa bàn khu dân cư; cơ sở tôn giáo, các cơ sở thờ tự đều tiến hành ký cam kết đảm bảo nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của huyện.

Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

       Qua việc ký cam kết giữa khu dân cư và đại diện các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự đã tăng cường sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương - giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư để tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả
       Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã đánh giá cao sự chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch và sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên- Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện về việc phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là đơn vị phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức Tôn giáo xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở Tôn giáo; các mô hình cộng đồng Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu”  đề nghị tiếp tục nhân rộng tới từng tôn giáo, địa bàn dân cư./.

Nguyễn Duy Thanh  - Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên