VĂN HÓA - XÃ HỘI

Khảo sát việc xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa tại xã Vân Từ và xã Phúc Tiến
Ngày đăng 26/10/2017 | 08:21  | View count: 725

Ngày 24/10/2017, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức Đoàn khảo sát việc xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa trên địa bàn xã Vân Từ và xã Phúc Tiến. Đồng chí Nguyễn Văn Hội – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi khảo sát.

      Theo báo cáo của xã Vân Từ: Xã có 9 thôn và 1 khu dân cư, với 1.714 hộ dân. Trong những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã được Cấp ủy, chính quyền quan tâm. Xã đã làm tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn xã có 7/10 thôn, khu dân cư có nhà văn hóa, sân tập thể thao. 3 thôn là thôn Thượng, thôn Trung và thôn Chản chưa có nhà văn hóa, nhân dân phải hội họp, sinh hoạt văn hóa tại Đình làng. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn xã chưa có nhà văn hóa nào đạt chuẩn theo quy định; một số nhà văn hóa, đình làng các thôn đều đã được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu….

      Xã Vân Từ đã đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 3 nhà văn hóa thôn Thượng, thôn Trung và thôn Chản; sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa đã xuống cấp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

      * Tại xã Phúc Tiến: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và kiến nghị của xã, phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đã ghi nhận và đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng, quản lý các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Phúc Tiến. 

      Xã cũng đã chủ động trong xây dựng kế hoạch, lộ trình, huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hoá, các thiết chế văn hoá. Hiện nay, toàn xã có 3/5 thôn đã có nhà văn hoá, 1 thôn đang xây dựng mới với diện tích 800m2, kinh phí dự kiến trên 3 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hoá và cấp trên hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đối với thôn Phúc Lâm chưa có nhà văn hoá, xã cũng đã có qui hoạch khu đất xây dựng và đang kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng nhà văn hoá thôn. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất cho thiết chế văn hoá trên địa bàn xã chưa đồng bộ, còn thiếu các hạng mục theo chức năng quy định,...

      Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến việc xây dựng, quản lý và và sử dụng các thiết chế văn hoá, nhà văn hoá.  Xã cũng cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, bố trí nguồn kinh phí, huy động xã hội hóa tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, nhà văn hoá trên địa bàn./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên