VĂN HÓA - XÃ HỘI

LĐLĐ các Huyện trong cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thi đua năm 2017
Ngày đăng 03/11/2017 | 16:49  | View count: 356

Năm 2017 LĐLĐ huyện Phú Xuyên với nhiều cố gắng nỗ lực, tích cực chủ động và sáng tạo, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của LĐLĐ thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các Ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở đã có nhiều hoạt động đổi mới, điển hình, tích cực phong phú và hiệu quả, các cấp công đoàn huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, các chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao

       Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về đánh giá chấm điểm công tác thi đua trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017, ngày 31/10/2017 cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm LĐLĐ Huyện: Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hoà, Chương Mỹ, Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô tại Huyện Ứng Hoà.

Hình ảnh: (Các đại biểu trong cụm thi đua số 5 - về dự Hội nghị)

       Về dự chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Bá Châu – UV BTV – Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội phụ trách cụm thi đua số 5, các đ/c Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Ứng Hoà, đ/c Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ứng Hoà dự hội nghị, cùng với các đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách các cơ quan LĐLĐ huyện trong cụm.

Hình ảnh: (Đ/c Đỗ Hữu Hùng – UVBTV LĐLĐ TPHN – Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức  đánh giá kết quả hoạt động trong cụm tại Hội nghị)

       Hội nghị đã nghe đ/c Đỗ Hữu Hùng - UV BTV LĐLĐ thành phố - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức - Trưởng cụm đánh giá chung kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong cụm, báo cáo và ý kiến phát biểu của các đ/c Chủ tịch LĐLĐ các huyện và các đại biểu dự hội nghị đã nêu bật những kết quả, thành tích mà LĐLĐ các huyện đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện; bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ thành phố và của BTV các huyện; khẳng định vai trò vị thế của Tổ chức công đoàn, các đoàn viên công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH - quốc phòng an ninh của từng huyện và phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô.

       Đặc biệt là công tác đại diện, tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể, giám sát và phối hợp thực hiện các chính sách chế độ liên quan đối với người lao động. Công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ thường xuyên được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, động viện được đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực cho sự phát triển, trong chấp hành thực hiện kỷ cương, nền nếp công tác, ứng xử, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ CCVC, người lao động được nâng lên rõ rệt.

Hình ảnh: (Phát biểu ý kiến của các đại biểu về dự Hội nghị)

       Công tác xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng được đề cao, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động phù hợp tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm, công tác phát triển Đảng đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, tham gia tích cực vào xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đổi mới nề lối tác phong làm việc, thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp; chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn cấp trên đảm bảo tiến độ, quy trình và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

       Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ ngày càng được các cấp công đoàn quan tâm, việc thực hiện chính sách lao động nữ được Tổ chức Công đoàn thường xuyên giám sát, phối hợp kiểm tra, các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ được đề cao, nhiều nữ CNVCLĐ trưởng thành và thành đạt trong đời sống chính trị, KT-XH của các huyện.

Hình ảnh: (Đ/c Phạm Văn Dàng – UVBCH LĐLĐ TPHN – HUV – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên  phát biểu ý kiến tại Hội nghị)

      Năm 2017 LĐLĐ huyện Phú Xuyên với nhiều cố gắng nỗ lực, tích cực chủ động và sáng tạo, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của LĐLĐ thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các Ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở đã có nhiều hoạt động đổi mới, điển hình, tích cực phong phú và hiệu quả, các cấp công đoàn huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, các chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, được LĐLĐ các huyện trong cụm thi đua đánh giá cao, suy tôn và nhất trí đề nghị LĐLĐ thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nguồn tin và bài: LĐLĐ huyện Phú Xuyên