VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 ở khu dân cư Cụm Cầu Giẽ
Ngày đăng 06/11/2017 | 16:28  | View count: 435

Trong 02 ngày 02+03/11/2017. Đoàn công tác số 4 của huyện do đồng chí Vũ Ngọc Hải phó Trưởng phòng văn hoá thông tin huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện cho MTTQ, Huyện đoàn, phòng Tư pháp Công an, quân sự huyện.. đã tiến hành kiểm tra tại các xã cụm Cầu Giẽ

      Thực hiện Kế hoach số 217/KH-BCĐ ngày25/09/2017 và Quyết định số 4396/QĐ-BVĐ ngày 27/10/2017 của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Phú Xuyên về kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017. Trong 02 ngày 02+03/11/2017. Đoàn công tác số 4 của huyện do đồng chí Vũ Ngọc Hải phó Trưởng phòng văn hoá thông tin huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện cho MTTQ, Huyện đoàn, phòng Tư pháp Công an, quân sự huyện.. đã tiến hành kiểm tra tại các xã cụm Cầu Giẽ. Tham dự các buổi kiểm tra ở các xã đều có Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các thành viên trong ban chỉ đạo, đại diện các ngành của xã; Bí thư -Trưởng thôn- trưởng ban Công tác mặt trận các thôn (KDC)

      Tại các buổi kiểm tra, đoàn được Ban chỉ đạo các xã, Ban vận động các thôn báo cáo việc đăng ký, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 của xã và các thôn. Các xã trong cụm đều chấp hành, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra và quyết định kiểm tra của BCĐ huyện: chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo đoàn trên cơ sở kết quả tự bình xét chấm điểm của các thôn; Hội nghị liên tịch xã, thôn với thành phần Ban chỉ đạo xã và Ban vận động ở các thôn đã công khai điểm tự nhận của các thôn, cùng thảo luận kiểm tra xác định các nội dung không đạt, còn hạn chế của từng thôn, để chấm điểm; nêu rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn không đạt, còn hạn chế bị trừ điểm của từng thôn và các thôn bị trừ điểm đều nhất trí. Đoàn đã kiểm tra việc xây dựng báo cáo, tổng hợp của xã; các Biên bản thẩm định chấm điểm làng văn hoá từng thôn và Báo cáo của thôn.

Kết quả kiểm tra:

      Xã Châu Can có 2561/2687 hộ đạt Gia đình văn hóa = 94% , 8 thôn: Cầu giẽ, Lễ Thượng, Bài Lễ, Cổ Châu, Nghĩa Lập, Quán Thôn, Nội thôn, Trung thôn  có tỷ lệ tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 90 đến 98% và chấm điểm được 91 đến 97 điểm đạt giữ vừng Làng Văn hóa; thôn Tư Can có 81 % hộ đạt gia đình văn hóa, nên không đạt Làng văn hóa năm 2017

Xã Đại Xuyên có 2580/2758 hộ  đạt Gia đình văn hóa = 93,5%;  4/7 thôn, khu dân cư: Cầu giẽ, Cổ Trai, Thường Xuyên, Thái Lai có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 91 đến 97% và chấm điểm được từ 91,5 đến 94 điểm đạt giữ vừng Làng Văn hóa; 3/7 thôn Kiều Đông, Đa Chất có đối tượng nghiện ma túy mới và thôn Cổ kiều đoài có đối tượng trọng án nên không đạt Làng văn hóa năm 2017

      Xã Phú yên có 1391/1450 hộ đạt Gia đình văn hóa = 96%; 4/4 thôn đều có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 92,7 đến 97% và chấm điểm được từ 94,5 đến 96 điểm; 03 thôn Giẽ Hạ, Thượng Yên và Thủy Phú đạt Làng Văn hóa giai đoạn 2015-2017 và thôn Giẽ Thượng giữ vững danh hiệu làng văn hóa

 

Đ/c Vũ Ngọc Hải phó Trưởng phòng VH-TT huyện triển khai nội dung kiểm tra tại xã Phú Yên

      Xã Vân Từ  có 1567/1714 hộ đạt GĐVH = 91,4 %; 8  thôn khu dân cư Thôn Thượng, Thôn Chính, Thôn Chung, Thôn Cựu, thôn Trãi, Ứng Cử, Từ Thuận, Khu dịch vụ có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 90,8 đến 99% và chấm điểm được từ 92,5 đến 97 điểm đạt giữ vừng Làng Văn hóa; 02 thônThôn Vực, Thôn chản có đối tượng ma túy tái nghiện nên không đạt Làng văn hóa. Tổng điểm các tiêu chuẩn Công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  của xã vân Từ được 93 điểm là xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017.

      Kết quả kiểm tra trên Đoàn công tác sẽ Báo cáo trình Ban chỉ đạo huyện duyệt công nhận danh hiệu cho các làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới  kịp ghi nhận biểu dương trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2017.

 

Nguyễn Duy Thanh - Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên