VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ban Chỉ đạo TW Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Ngày đăng 24/09/2018 | 15:31  | View count: 583

Sáng ngày 21/9, Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD ĐKXD ĐSVH) tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” giai đoạn 2000-2018

      Sáng ngày 21/9, Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD ĐKXD ĐSVH) tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” giai đoạn 2000-2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ. Cùng dự còn có đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương.

      Dự ở điểm cầu Phú Xuyên có đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong thường trực trong BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH huyện; các đồng chí là trưởng BCĐ và cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.

      Báo cáo của BCĐ TƯ Phong trào TD ĐKXD ĐSVH nêu rõ, giai đoạn 2000-2018, công tác thực hiện phong trào TD ĐKXD ĐSVH các cấp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ tác động của phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Nhiều gia đình đã hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng nhà văn hóa, làm đường, xây dựng trường học, xây dựng NTM. Đến nay, cả nước có trên 1,2 triệu gương “Người tốt việc tốt” được khen thưởng ở các cấp. Hoạt động quần chúng diễn ra sôi nổi, đã có trên 22 triệu người thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt trong các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật. Hệ thống thiết chế văn hóa trong cả nước đã được các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Toàn quốc có 69 thiết chế văn hóa cấp tỉnh, trên 600 quận huyện có Trung tâm văn hóa – thể thao hoặc nhà văn hóa huyện, gần 7.000 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa – thể thao. Đến năm 2018, cả nước đã có trên 2.600 “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang  và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã đẩy lùi được nhiều hiện tượng tiêu cực lạc hậu trong tổ chức các hoạt động. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng, công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các cấp quan tâm thực hiện.

      Kết quả qua 18 năm thực hiện phong trào “TD ĐKXD ĐSVH”, đã có trên 19 triệu gia dìnhđược công nhận “Gia đình văn hóa”, trên 69.000 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố hiện được công nhận văn hóa, trên 84.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, nhà nước, chính phủ khen thưởng, động viên kịp thời.

      Đối với huyện Phú Xuyên, năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện tiếp tục có những bước phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và cơ sở. Toàn huyện có 53.520 hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ 92%; 110 làng, tiểu khu, 165 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và 16 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ đã ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện phong trào TD ĐKXD ĐSVH các cấp, qua đó, góp phần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các cấp cần tiếp tục phối hợp triển khai toàn diện các nội dung trong phong trào, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét các danh hiệu văn hóa, phát huy tốt vai trò phản biện của cộng đồng dân cư. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện phong trào đạt hiệu quả, thiết thực.                                     

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện