VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ban hành Cuốn sách gương Người tốt – Việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 31/01/2019 | 10:33  | View count: 2048

Vừa qua, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành cuốn sách viết về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những hoạt động để tôn vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa từ những cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác.

      Sau 5 tháng phát động và triển khai viết về gương người tốt việc tốt tỏng học tập và làm theo Bác, Ban biên soạn đã tổ chức các hội nghị để lựa chọn những gương người tốt việc tốt; rà duyệt các gương tập thể, cá nhân đảm bảo tính tiêu biểu. Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của việc viết về những điển hình trong học tập và làm theo Bác, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị từ huyện xuống cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác phát động, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc thi.

      Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 152 bài viết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Các bài viết có nội dung bám sát chủ đề của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, viết về những gương điển hình tiêu biểu trong lao động, học tập và sản xuất trên địa bàn huyện, nhiều bài viết đã đầu tư công phu về nội dung và hình ảnh; tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

      Sau khi rà soát, thống nhất, Ban thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 30 gương, trong đó có 8 tập thể và 22 cá nhân đăng trong cuốn sách. Đây là những gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống, những thầy cô giáo thầm lặng gieo chữ trồng người, những em học sinh vượt khó vương lên trong học tập…

      Có thể khẳng định, việc huyện ủy phát động viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng tham gia là một việc làm đáng được biểu dương, nhân rộng. Đây vừa được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời cũng là dịp để mỗi người dân có dịp tìm hiểu, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hoàng Bích - Trung tâm VHTT&TT huyện