VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tọa đàm tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu công tác Dân số năm 2019
Ngày đăng 26/02/2019 | 16:31  | View count: 530

Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên tổ chức tọa đàm tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu công tác Dân số năm 2019 từ ngày 22/02 đến ngày 19/03/2019, tại 5 xã trọng điểm: Vân Từ, Sơn Hà, Tân Dân, Phúc Tiến, Phượng Dực.

      Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, trách nhiệm của các thành viên Ban Dân số - KHHGĐ, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, làng của các xã, thị trấn về việc tập trung tìm các giải pháp, biện pháp phù hợp với đặc điểm các xã, thị trấn, các thôn làng để hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng Dân số.

      Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên tổ chức tọa đàm tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu công tác Dân số năm 2019 từ ngày 22/02 đến ngày 19/03/2019, tại 5 xã trọng điểm: Vân Từ, Sơn Hà, Tân Dân, Phúc Tiến, Phượng Dực.

      Trong đó giảm tỷ suất sinh thô 0.2% so với năm 2018, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0.2 % so với năm 2018,tỷ số giới tính khi sinh: ≤ 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

Người viết: Đỗ Thị Kim Hoan