VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh 2019
Ngày đăng 01/03/2019 | 15:11  | View count: 945

Ngày 28/2, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan có chuyên mục và các cơ quan phối hợp tuyên truyền năm 2019

      Đồng chí Vũ Quốc Anh - Ủy viên Ban thường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự chỉ đạo hội nghị.

      Nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát thanh và đáp ứng với yêu cầu trong quá trình phát triển, từ năm 2015, Đài truyền thanh huyện nay là Trung tâm VHTT&TT huyện đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với hơn 30 cơ quan, ban ngành huyện ngay từ đầu năm. Với phương châm rõ người, rõ trách nhiệm, tăng tính chủ động, Trung tâm đã phân công từng biên tập viên phụ trách từ 1-2 chuyên mục cụ thể. Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, cùng với viết tin, bài cho các chuyên đề, chuyên mục nhiều cơ quan, ban, ngành huyện còn cung cấp thông tin, viết tin, bài cộng tác kịp thời, đảm bảo tính thời sự. Đặc biệt, một số đồng chí lãnh đạo ở một số đơn vị cũng thường xuyên viết bài cộng tác, trong đó có nhiều bài chuyên sâu, có chất lượng cao.

      Hiện Trung tâm đang duy trì 7 chương trình phát thanh gốc, trong đó có 1 chương trình truyền thanh cơ sở do các xã, thị trấn thực hiện; với 12 chuyên đề, chuyên mục. Nội dung các chuyên đề, chuyên mục phát thanh đều mang tính định hướng, kịp thời thông tin, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

      Qua 4 năm triển khai thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền giữa Trung tâm VHTT&TT với các cơ quan, ban ngành huyện được triển khai khá nhịp nhàng, hiệu quả, góp phần làm phong phú các chương trình phát thanh của Đài huyện, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh.

      Phát huy kết quả đạt được, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp 12 chuyên mục, chuyên đề với các cơ quan, ban ngành huyện trong năm 2019./.

Hoàng Bích - Trung tâm VHTT&TT