VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hà Nội tăng cường giải quyết nuôi con nuôi trong nước
Ngày đăng 15/07/2019 | 15:22  | View count: 357

Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND TP Hà Nội và tập huấn các điểm mới của Nghị định số số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

      Thông tin tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Con nuôi Phạm Thị Kim Anh cho biết, sau 8 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi, 7 năm thực hiện Công ước La Hay số 33, cả nước đã tìm được mái ấm thay thế ở trong nước cho 20.796 trẻ em. Trong đó, Hà Nội đã giải quyết được 1.110 trường hợp. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân khi đăng ký nuôi con nuôi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP trước đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

      Nghị định số 24 có hiệu lực thi hành từ ngày 25-4-2019. Theo đó đã bổ sung thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Cụ thể, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với việc nuôi con nuôi trong nước chỉ có UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi mới được thực hiện việc đăng ký này.

      Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, Nghị định cũng góp phần tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước trong khuôn khổ Công ước La hay, nuôi con nuôi trong nước là biện pháp ưu tiên đầu tiên rồi mới đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong quá trình tìm mái ấm thay thế cho trẻ em. Khi một trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không được giải quyết được nuôi con nuôi trong nước thì mới giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình triển khai pháp luật về nuôi con nuôi trước đó, một số quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã không tạo điều kiện cho việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước. Ví dụ như khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 19 quy định chỉ có các cơ sở nuôi dưỡng được UBND cấp tỉnh chỉ định mới được tham gia giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài. Nhưng vô hình chung quy định này lại hạn chế quyền của trẻ em được tìm gia đình thay thế ở trong nước trước khi được giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

      Cả nước hiện có hơn 200 cơ sở nuôi dưỡng có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em nhưng chỉ có 51 cơ sở nuôi dưỡng tham gia giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Trong 51 cơ sở này, chỉ có 30 cơ sở nuôi dưỡng thực sự lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế. Đây là rào cản rất lớn cho việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước.

      Một rào cản nữa là theo quy định của Nghị định số 19, những trẻ em khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo được miễn thủ tục tìm gia đình thay thế trong nước. Trong khi đó đanh sách các loại bệnh tật của các cháu rất nhiều. Điều này cũng vô hình chung làm hạn chế quyền được nhận làm con nuôi trong nước của các cháu.

      Nghị định số 24 được ban hành đã tháo gỡ những rào cản này, tăng cường cơ chế giải quyết nuôi con nuôi trong nước. Để bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định 24, bảo đảm công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định. Theo đó chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị định đến các cơ quan, cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn thành phố./.

CTV: Nguyễn Thị Mai – Phòng Tư pháp