VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở năm 2019
Ngày đăng 01/08/2019 | 17:56  | View count: 1342

Sáng ngày 31/7/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lớp tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở, năm 2019.

      Tham gia lớp tập huấn có hơn 300 đại biểu là Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư; Trưởng Ban điều hành Đề án 02- 212 các xã, thị trấn trong huyện. 

       Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chức – Nguyên UVTT, Nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra 2010; Các Nghị định; Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; hướng dẫn quy trình để tổ chức 01 cuộc giám sát, xác minh theo đúng quy định của pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động giám sát của một số Ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn Thành phố để các đại biểu tham khảo, vận dụng khi thực hiện tại đơn vị.

       Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên