VĂN HÓA - XÃ HỘI

Giao ban kiểm đếm tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019
Ngày đăng 10/09/2019 | 14:52  | View count: 334

Ngày 7/9/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban kiểm đếm tiến độ triển khai thực hiện các dự án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện năm 2019. Đồng chí Trần Công Thành – UV BTV HU- Phó chủ tịch UBND huyện dự, chủ trì hội nghị.

      Năm 2019, toàn huyện có 13 trường Mầm non, Tiểu học và THCS được đầu tư sửa chữa và xây mới. Các trường được đầu tư xây dựng thuộc 6 xã đăng ký xây dựng NTM năm 2019 gồm: Phượng Dực, Đại Xuyên, Hoàng Long, Sơn Hà, Tri Thủy, Thụy Phú và 1 xã Đại Thắng đăng ký xây dựng NTM nâng cao. Qua báo cáo tổng hợp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  huyện, tính đến thời điểm này các dự án xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện cơ bản đạt từ 40- 60% công trình. Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành 100%. Các dự án xây dựng trường học phấn đấu hoàn thành  xong trước tháng 12/2019.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành  đề nghị các đơn vị là chủ đầu tư công trình tiếp tục đẩy  nhanh tiến độ xây dựng các dự án trường học để đảm bảo đúng thời gian và chất lượng công trình; Giao Ban quản lý dự án đầu tư  xây dựng huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra thực hiện tiến độ xây dựng các công trình; hàng tuần, hàng tháng  cập nhật tiến độ thi công các dự án gửi về UBND huyên; giao Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng kinh tế huyện chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu Nghĩa -  Trung tâm VH –TT&TT huyện