VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT, “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2019
Ngày đăng 27/09/2019 | 08:06  | View count: 584

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, do Liên Hiệp Quốc khởi xướng nhằm tuyên truyền, cổ động, chăm sóc, bảo vệ Người cao tuổi.

      Ngày 01/10 lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến Người cao tuổi, là tâm điểm cho chương trình về Người cao tuổi của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ Người cao tuổi. Nguyên do khởi xướng của Liên Hiệp Quốc Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 bắt nguồn từ nhận thức về chuyển hóa nhân khẩu học (tỷ lệ giữa thanh thiếu niên chưa đến tuổi lao động và người già tiến tới ngang bằng hoặc mất cân đối trong độ tuổi lao động), chuyển biến này tác động đến mọi khía cạnh của đời sống cá nhân, cộng đồng xã hội, mỗi quốc gia và quốc tế. Già hóa dân số trên thế giới và ở Việt Nam hiện đang là xu hướng.

       Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh, và phát huy “của quý vô giá” đấy bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập sau quá trình vận động theo Quyết định số 525/TTg, ngày 24/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Người cao tuổi do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý, hoạt động theo Điều lệ phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Luật Người cao tuổi đã xác định Hội Người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ làm nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò Người cao tuổi". Trong mọi chỉ đạo hoạt động các cấp hội luôn quan tâm đến các sự kiện Quốc tế và trong nước liên quan đến Người cao tuổi. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 về “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

       Tự hào về kết quả hoạt động, tổ chức Hội, kế thừa Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đang từng bước phát triển, phát huy truyền thống Diên Hồng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của Người cao tuổi vững tin theo Đảng, luôn phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp của đất nước, dân tộc. Những năm qua, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội và hướng dẫn của Hội Người cao tuổi thành phố triển khai, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” với nội dung và chương trình thiết thực: Tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 tới các cơ sở và hội viên thông qua hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, làm chuyển biến nâng cao nhận thức của Người cao tuổi, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng về mục đích, ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm... Người cao tuổi không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

       Tổ chức Hội và Người cao tuổi trong huyện luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ cấp ủy Đảng, chính quyền giao cho.Tuy còn khó khăn, nhưng Hội từ huyện đến cơ sở đã phát huy sáng tạo, chủ động tham mưu, tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội theo hướng xã hội hóa các vấn đề bảo đảm kinh phí, vật chất, nên các chương trình do Thành Hội chỉ đạo đến cơ sở đều được sự đồng thuận giúp đỡ, ủng hộ và kết quả đạt được đáng trân trọng.

       Năm 2019, Ban đại diện Hội NCT huyện, các cơ sở Hội NCT trên địa bàn huyện đã nỗ lực cố gắng, bám sát nội dung chương trình công tác đề ra, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình công tác lớn của Hội được các cấp hội trong huyện triển khai và hoàn thành tốt. Nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn huyện có 28 cơ sở hội, 156 chi hội; 37.196 hội viên; phát triển được 1.965 hội viên; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật và Điều lệ Hội NCT. Công tác chăm sóc NCT được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm, tổ chức chúc thọ, mừng thọ 3.467 cụ với số tiền gần 3 tỷ đồng; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao …được hội viên tham gia tích cực góp phần dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Toàn huyện có 1.390 cán bộ, hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, công tác khuyến học, khuyến tài, hoà giải, tổ liên gia đoàn kết, tổ an ninh nhân dân… ở thôn, xã. NCT thực sự là tấm gương tiêu biểu, tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia hệ thống chính trị cơ sở 334 đại biểu.

       -  Chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Hội Người cao tuổi xã, thị trấn phát động tết trồng cây, vận động hội viên tích cực tham gia trồng các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây cảnh, Người cao tuổi tham gia trồng được 31.880 cây.

       Về xây dựng nông thôn mới, có 6.779 người được tuyên truyền đã góp 273 m2 đất; 9157 ngày công và 9.615 triệu đồng vào xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi nông thôn.

       Để tổ chức Hội Người cao tuổi phát triển mạnh hơn nữa, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Người cao tuổi, toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc Luật Người cao tuổi và Quyết định 544 của Thủ tướng Chính phủ, chung tay để sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi và phát huy uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm của người cao tuổi được tốt hơn. Tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi được “sống vui – sống khỏe – sống hạnh phúc”, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, cấp uỷ chính quyền và mỗi cán bộ phải thực sự trân trọng, phát huy vốn quý của người cao tuổi trong tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, giám sát và thực hiện chính sách; làm nòng cốt trong nhiều phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần này phải được thấm nhuần và biến thành hành động thực sự ở tất cả mọi nơi, mọi lúc.

       Kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, tổ chức Hội các cơ sở và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên phấn khởi với thành tích đạt được, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả về nhiều mặt của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là lớp Người cao tuổi trên địa bàn huyện, Hội Người cao tuổi huyện sẽ tiếp tục giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong những năm tới.

 

Phạm Kim Tinh - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện