VĂN HÓA - XÃ HỘI

Công đoàn cơ quan Dân Đảng Huyện ủy gặp mặt nữa cán bộ, công chức dịp 20/10/2019
Ngày đăng 20/10/2019 | 09:52  | View count: 188

Chiều ngày 17/10/2019, Công đoàn cơ quan Dân Đảng Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật các chị em nữ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong khối nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

      Trong thời gian qua, các thế hệ nữ lãnh đạo, cán bộ công đoàn viên cơ quan Dân Đảng Huyện ủy đã kế thừa và phát huy truyền thống, phẩm chất phụ nữ Việt Nam. Đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên. Mặc dù công tác ở những cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng mỗi chị em nữ cán bộ công đoàn viên đều tích cực học tập, tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chị em nữ cán bộ công đoàn viên cơ quan các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã thực thiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác chính trị, tư tưởng; công  tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận. Chị em nữ cán bộ, công đoàn viên các cơ quan MTTQ và các đoàn thể huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tuyên truyền, vận động khối đại đoàn kết toàn dân, công tác vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đóng góp vào những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian qua./.

Vũ Ngọc Yến – Hội LHPN huyện