VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xã Đại Xuyên, xã Tri Thuỷ
Ngày đăng 30/10/2019 | 23:04  | View count: 1056

Ngày 30/10/2019, Đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phú Xuyên tiếp tục kiểm tra việc thực hiện phong trào tại xã Đại Xuyên và xã Tri Thuỷ.

      * Tại xã Đại Xuyên, theo báo cáo của UBND xã, trong những năm qua phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của xã.

(Đoàn kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại xã Đại Xuyên)

       Đặc biệt, ngay sau khi có Nghị định 122/2018 của Chính phủ và Kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Thành phố, BCĐ huyện về quy định xét tặng các danh hiệu văn hoá, Ban Văn hoá Thông tin xã đã làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền về các tiêu chuẩn văn hoá và hướng dẫn, tổ chức cho các hộ dân, các làng, khu dân cư đăng ký thực hiện và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2019, qua bình xét, xã Đại Xuyên có trên 3.000 hộ đạt danh hiệu văn hoá, đạt 96,7% hộ dân trong xã, 7/7 thôn, khu dân cư đều đạt và giữ vững danh hiệu văn hoá. Cùng với đó, xã luôn quan tâm, tích cực vận động xã hội hoá xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hoá tại các thôn, khu dân cư. Toàn xã có 6/7 thôn có nhà văn hoá. Nhà văn hoá khu dân cư Cầu Giẽ đang đc triển khai xây mới với tổng giá trị 1 tỷ 565 triệu đồng. 

       * Năm 2019 Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của xã Tri Thuỷ, tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng nhận được sự đồng tình hưởng ứng đông đảo quần chúng nhân dân. Chất lượng của Phong trào có những bước chuyển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

(Đoàn kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại xã Tri Thủy)

       Điểm nổi bật của Phong trào là luôn phối hợp và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, ủng hộ như: tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa. Thực hiện tang văn minh, tiến bộ khi có ng qua đời, các thôn, khu dân cư không làm cỗ linh đình; các thôn Hoàng Nguyên, Bái Đô, xóm Hồng Thái đã vận động nhân dân thực hiện quy định về sử dụng nhạc tang, phúng viếng, việc tổ chức tang lễ đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm. Qua đánh giá, chấm điểm năm 2019, xã Tri Thuỷ có 6/6 làng, khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu văn hoá. 

       Căn cứ các tiêu chuẩn xây dựng văn hoá theo Nghị định 122/2018 của Chính phủ, các hướng dẫn của thành phố, của huyện và qua kiểm tra thực tế xây dựng phong trào tại địa phương, Đoàn đã thống nhất đề nghị BCĐ huyện xem xét công nhận danh hiệu văn hoá, giai đoạn 2017-2019 đối với 3 thôn Cổ Trai, Thường Xuyên, Thái Lai của xã Đại Xuyên, thôn Hoàng Nguyên và xóm Hồng Thái, xã Tri Thuỷ; Các làng, khu dân cư còn lại của 2 xã giữ vững danh hiệu văn hóa./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên