VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ các cấp trong huyện năm 2019
Ngày đăng 13/11/2019 | 09:09  | View count: 448

Ngày 8/11, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ các cấp trong huyện năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

      Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 240 học viên là các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư trong toàn huyện.

      Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Cương – nhấn mạnh cán bộ mặt trận ở cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân, kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp, tham gia đầy đủ, đúng giờ; đồng thời tích cực thảo luận, trao đổi trong học tập để đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung được truyền đạt, vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc các cấp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Thành phố truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản và trọng tâm, của: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, những điểm mới trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Một số kỹ năng, nghiệp vụ, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu dân cư; quy trình bầu trưởng thôn, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM ở các địa phương.

Nguyễn Thu – Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao