VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống
Ngày đăng 23/04/2020 | 15:20  | View count: 367

Ngày 21/4, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện năm 2020.

      Huyện đặt mục tiêu tăng cường kiểm soát ATTP, tạo sự chuyển biến rõ nét đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm các bệnh truyền qua thực phẩm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng mỹ quan đô thị. Tỷ  lệ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố kịp thời thu dọn giấy, thức ăn thừa trên bàn, nền nhà, niêm yết công khai giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/bản cam kết trách nhiệm đảm bao ATTP địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm tại khu vực khách hàng ăn uống đạt tiêu chí ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đạt 84%. Đồng thời, 100% cán bộ Ban chỉ đạo công tác ATTP tại các xã, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức về quản lý ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố diện không có giấy đăng ký kinh doanh cam kết trách nhiệm ATTP và trên 90% cơ sở dịch vụ ăn uống có giấy đăng ký kinh doanh được cấp giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện ATTP. 95% người chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại các địa phương được tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP. 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố quản lý được kiểm tra, giám sát theo quy định, trên 96% các cơ sở được kiểm tra thực hiện xét nghiệm nhanh ATTP.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, dịch vụ ăn uống

(Hình ảnh minh họa)

      Tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đối với các thị trấn trên dưới 50% số cơ sở bị xử phạt hành chính/tổng số cơ sở vi phạm. Đối với các xã trên dưới 20% số cơ sở bị xử phạt hành chính/số cơ sở vi phạm. Duy trì ATTP tại các tuyến phố văn minh ở thị trấn Phú Minh, TT Phú Xuyên; tiếp tục duy trì mô hình cải thiện ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống.

      Bên cạnh đó, xây dựng mẫu tài liệu thông tin, tuyên truyền, giáo dục bảo đảm ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Các tài liệu vật liệu tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phòng chống ngộ độc rượu, ngộ độc Methanol bảo đảm sức khỏe cộng đồng, mẫu sổ ghi chép nguồn gốc thực phẩm... Mở lớp truyền thông cộng đồng ATTP cho người dân, cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Thông tin, tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng hội viên các đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, người dân trên địa bàn về sự chọn lọc cơ sở sản phẩm, thực phẩm an toàn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức buổi nói chuyện lồng ghép, tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị. Tuyên truyền trực tiếp tại các xã, thị trấn.../.

      Xem chi tiết Kế hoạch tại đây>>>

ADMIN