VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kiểm tra, giám sát chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP tại huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 13/05/2020 | 15:50  | View count: 960

Ngày 12/5, Đoàn công tác Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã về Kiểm tra, giám sát chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ tại huyện Phú Xuyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên.

      Trước khi vào hội nghị, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ tại xã Đại Xuyên và xã Phúc Tiến.

(Cán bộ xã Đại Xuyên (H. Phú Xuyên) chi trả tiền hỗ trợ tại nhà cho đối tượng

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19)

      Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tiến hành rà soát, thu thập thông tin về các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và dân chủ. Qua rà soát, đợt 1, huyện Phú Xuyên có trên 29.000 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được nhận trợ cấp trong 3 tháng và được chi trả 1 lần, với tổng số tiền hỗ trợ là trên 30 tỷ đồng. Với phương châm kịp thời, chính xác, phòng LĐTB&XH huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả cho người dân đảm bảo khách quan, minh bạch.

      Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao việc kịp thời triển khai, rà soát và tổ chức chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về đối tượng được hưởng thụ chính sách. Việc rà soát nhóm đối tượng như hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm huyện cần phải phối hợp với các xã, thị trấn và các doanh; đồng thời có sự giám sát của mặt trận, đoàn thể. Sau khi hoàn thành việc rà soát phải niêm yết công khai danh sách tại cơ sở để người dân giám sát, tiến hành tổ chức chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên