VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1955 ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/05/2020 | 11:14  | View count: 963

Chiều ngày 18/5/2020, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến với xã, thị trấn nhằm triển khai Quyết định 1955 ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

      Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; phó trưởng Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị huyện. 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện báo cáo nhanh công tác triển khai hỗ trợ đợt 1 cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và triển khai hướng dẫn rà soát một số đối tượng người lao động theo Nghị quyết 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ. 

        Theo đó, đợt 1 toàn huyện đã có có trên 26.800 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được nhận trợ cấp trong 3 tháng và được chi trả 1 lần, với tổng số tiền hỗ trợ là trên 30,6 tỷ đồng. Với phương châm kịp thời, chính xác, Phòng LĐTB&XH huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chi trả cho người dân đảm bảo khách quan, minh bạch và kịp thời.

       Tiếp tục triển khai đợt 2. Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Quyết định số 1955 ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid-19 trên địa bàn, Phòng Lao động Thường binh và xã hội huyện đề nghị các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách những đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, để làm căn cứ trình UBND huyện, UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kịp thời cho người lao động. 

       Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, thị trấn đã có ý kiến trao đổi về việc thực hiện Quyết định số 1955 ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid-19 trên địa bàn; việc xác định đối tượng lao động được hưởng hỗ trợ; đồng thời đề nghị huyện và các cơ quan chức năng huyện có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai rà soát đảm bảo khách quan, kịp thời chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đề nghị huyện và các xã, thị trấn tập trung tyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, của Thành phố, hướng dẫn của cấp trên đến người dân và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, ban nghành liên quan theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức rà soát, hỗ trợ các đối tượng theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch; kịp thời tổng hợp, hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

      Đối với các xã, thị trấn thành lập Hội đồng xét duyệt, tổ chức rà soát, lập danh sách những đối tượng người lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 1955 ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên