VĂN HÓA - XÃ HỘI

Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với huyện Phú Xuyên về tình hình xử lý rơm rạ
Ngày đăng 18/06/2020 | 09:06  | View count: 409

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, sáng ngày 17/6/2020, Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã về làm việc với huyện Phú Xuyên về tình hình xử lý rơm rạ trên địa bàn huyện.

      Theo báo cáo của UBND huyện tại hội nghị: Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhân dân không đốt rơm rạ, có các giải pháp xử lý, khuyến khích người dân sử dụng rơm rạ vào các mục đích thân thiện với môi trường. Hiện nay, trên địa bàn huyện có diện tích trồng lúa 1 vụ khoảng 7.790 ha. Mỗi vụ thu hoạch, lượng rơm rạ trên đồng ruộng phát sinh khoảng trên 35.000 tấn. Từ năm 2016 đến nay, đặc biệt trong vụ Xuân 2020 này, trên địa bàn huyện đa số diện tích cấy lúa đã được gặt máy liên hoàn, lượng rơm rạ thải ra được các máy gặt băm nhỏ, giập nát; một số diện tích được xử lý bằng chế phẩm sinh học, còn lại được nhân dân tận dụng trong sinh hoạt, sản xuất... nên việc đốt rơm rạ trên địa huyện giảm rõ rệt, trên các tuyến đường giao thông chính trong huyện không còn hiện tượng đốt rơm rạ.

      Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND huyện cũng đề xuất, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố tổ chức tập huấn và hướng dẫn và có cơ chế hỗ trợ chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ  trên địa bàn bằng các phương pháp thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

      Tại buổi kiểm tra, tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền, cách làm của huyện Phú Xuyên trong thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không đốt rơm rạ, tận dụng rơm rạ trong sinh hoạt, sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Tổ công tác cũng đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường;  nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc sử dụng rơm rạ làm thức ăn chăn nuôi, phân bón cho cây trồng..../.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên